Fokusområden

Våra projekt är indelade i fem fokusområden där du hittar projekten.

1. Håll biosfären ren
2. Lärande & engagemang
3.
Hållbart Fiske
4. Hållbart lant- & skogsbruk
5. Hållbar Besöksnäring

Håll biosfären ren

Här kan du läsa om våra projekt för att hålla biosfären fri från skräp, invasiva arter och för att hitta en väg mot ett renare och bättre samhälle.

Få en snabb introduktion av vår förening, några av våra ambassadörer och vad de gör för att hjälpa oss. 

Lärande & engagemang

Ökad kunskap leder till ökat engagemang. En bättre förståelse för naturen är ett viktigt steg mot en ljusare framtid. Dessa projekten syftar till att engagera och informera allmänheten. Här hittar du även tips på hur du kan bli mer klimatsmart i vardagen och hur du kan hjälpa oss göra Blekinge mer hållbart

Hållbart fiske

Fiskeindustrin är viktig för ekonomin i alla kustnära områden, därför är det viktigt att arbeta mot ett hållbart utnyttjande av havets resurser

Lant- & skogsbruk

Det är viktigt att vi är i balans med våran omgivning. Våtmarker, naturbetesmarker och levande skogar är inte bara nyttiga för djuren, utan även för oss människor. 

Hållbar besöksnäring

Vi arbetar för att en ökad turism i Blekinge ska gynna alla, även naturen och lokalbefolkningen!