Hållbart fiske

Ett hållbart fiske i Blekinge Arkipelag handlar om att bevara och återupprätta livskraftiga fiskbestånd, att skapa förutsättningar för ekonomisk bärkraft i småskaligt yrkesfiske och sportfiskeföretagande. Läs mer>>>

Forskning på östersjölaxen

Sedan 2017 har vi gjort olika insatser för att skapa opinion kring laxens sjuklighet och att något görs för att ta reda på vad som orsakar dessa akuta bekymmer. Läs mer>>>

Musselodlingar i Blekinge Arkipelag 

Blekinge Arkipelag driver musselodlingar i Karlshamn och Ronneby skärgårdar. Odlingarna bedrivs för att testa nya metoder för att skapa hållbarhetsvinster såväl i havet som i land. Läs mer >>>