Musselodlingar i Ronneby och Karlshamn 

Blekinge Arkipelag driver musselodlingar i Karlshamn och Ronneby med stöd från Sparbanken i Karlshamn och naturskyddsföreningarna i Karlshamn och Olofström. 

Musselodlingarna bidrar till hållbarhet på flera olika plan. Dels renar de Östersjön på näringsämnen och bidrar därför till att motverka övergödningen, som anses vara den allvarligaste utmaningen för Östersjön. Samtidigt får några av de få kvarvarande småskaliga fiskare som vi har kvar en inkomst. När musslorna skördas är vår avsikt att hitta metoder för att framställa fiskfoder och jordförbättringsmedel av dem. 


  • "Idén kommer ifrån vårt behov av mat från Östersjön", säger Mattias Holmqvist, tidigare koordinator på Blekinge Arkipelag.

Mattias Holmqvist

Flera hållbarhetseffekter 

Bidrar till att minska effekterna av övergödning

Allvarligaste utmaningen för Östersjön anses näringstillförseln av kväve och fosfor vara som bl. a orsakar algblomning och döende bottnar som idag upptar en väldig yta i centrala och södra Östersjön. Musslor är filtrerande organismer som pumpar vatten genom sin kropp och lever av de växtplankton som följer med. Växtplankton i sin tur lever av olika näringsämnen, även sådana som genererats av verksamheter i Blekinge.

Skapar sysselsättning för de kustnära fiskarna

Fisk och fiske i Östersjön utmed Blekinges kust för en tynande tillvaro. De av yrkesfiskarna som överlevt har haft en förmåga att anpassa sig och diversifierat sitt fiske till att omfatta flera arter under säsongen. Det är lokalt verksamma fiskare som är engagerade i att sköta om våra musselodlingar. 


Behov av att testa nya metoder för förädling

Erfarenheter från odlingar av musslor finns från flera delar av Östersjön, men vad det gäller användningsområden för skörden, så finns fortfarande ett behov av att testa nya metoder, användningsområden och affärsmodeller. Ett syfte med våra odlingar är att hitta metoder för att framställa lokalt producerat fiskfoder.  I Blekinge finns flera företag som inriktar sig på fiskodling för humankonsumtion och sportfiske.