Välkommen till Biosfärområde Blekinge Arkipelag!

Föreningen Blekinge Arkipelag arbetar för att människa och miljö ska bli bättre tillsammans. Vi behöver utveckla en del av våra vanor och verksamheter för att kunna bevara livsviktig och älskad natur och kultur. Vi är övertygade om att människa, natur och samhälle kan existera och utvecklas tillsammans.  Ekologi, ekonomi och teknik kan anpassas till varandra - samhället kan fungera på sina naturgivna villkor. Vi menar att kunskap, engagemang och samarbete är vägen framåt. Det är därför har vi ett Biosfärområde där vi tillsammans satsar på hållbar utveckling och en framtid också för kommande generationer

Välkommen till vårt fina område och välkommen som medlem i föreningen - vi behöver dig också!

Övernatta i ett kanonvärn

Två kanonvärn har i ett Blekinge Arkipelag-projekt transformerats till unika boenden med nya sitt- och liggmöjligheter, kamin och grillplats. Läs mer>>>

Besök Blekinge Arkipelag

Upptäck biosfärområdets vackra natur och kultur på våra kust- och skärgårdsleder - ARK56. Här kan du läsa mer>>>

Bli biosfärambassadör

Bli ambassadör för Blekinge Arkipelag och stötta vårt arbete för hållbar utveckling. Många intressanta upplevelser och föredrag i kursen >>>

Naturbete och mångfald

Vår kust och skärgård har betats i ca 2000 år. Samspelet mellan betesdjur och betesmarker är viktigt för att bevara områdets artrikedom. Läs mer >>>

Vårt arbete för hållbarhet

Föreningen Blekinge Arkipelag driver fler än 20 projekt inom hållbart land- och skogsbruk, fiske, besöksnäring, mm. Läs mer om våra projekt>>>

Natur och kultur

Lövskogskusten, grunda vikar, våtmarker, hällristningar, lämningar av stenhuggeriepoken, de små träbåtsvarven och förstås världsarvet örlogsstaden! >>>

Följ vår verksamhet

Följ oss, gilla oss, bli medlem i föreningen, bli biosfärambassadör, delta i vårt support-team för hållbar utveckling eller donera medel till vår verksamhet - du är jätteviktig för oss!

Vårt biosfärområde...

utsågs av FN-organet UNESCO år 2011 för sina höga och unika natur- och kulturvärden. Föreningen Blekinge Arkipelag har uppdraget att bevara dessa värden och att främja hållbar utveckling. I Sverige finns idag 7 områden och det finns ca 700 i världen. Blekinge Arkipelag ingår i ett nationellt, ett nordiskt, ett europeiskt och ett globalt nätverk som alla arbetar med bevarande, samt med att stödja och utveckla hållbara lokala lösningar på globala utmaningar.