Publikationer
            

                   För informations- & kunskapsspridning

Blekinge Arkipelags magasin

32 sidor i ord och bild som sammanfattar stora delar av verksamheten mellan 2017-2021.

Utvärdering av Blekinge Arkipelag 2011-2021

Vart 10:e år utvärderas alla biosfärområden enligt en mall från Unescos Man and Biosphere programme. Ladda ner och läs den svenska versionen här - den fördjupar kunskap och förståelse om såväl biosfärområdet som föreningens insatser för bevarande och hållbar utveckling.

Dessa trycksaker finns att hämta på vårt kontor i Ronneby

Hållbar utveckling inom besöksnäringen

Detta är en skrift som belyser hållbarhetsfrågor och de principer som definierar hållbarhet. Den riktar sig till företag och kan fungera som en handbok för hållbarhetsfrågor.

Blekinge Arkipelag
-ett hav av möjligheter

Denna folder svarar i korthet på frågor knutna till Blekinge Arkipelag. Som vad ett biosfärområde är, eller vilka fördelar som är knutna till ett biosfärområde.

Anlagda våtmarker i Blekinge 

Denna skrift är framtagen för att visa anlagda våtmarksområden i Blekinge. Här beskrivs de ekosystemtjänster och fördelar en våtmark har, som vattenrening med upptag av humusämnen, näringsöverskott från vattendrag. Men även den ökade biologiska mångfalden och vattenmagasinering.

ARK56, kartan

Denna karta visar ARK56, och det nätverk av leder för friluftsliv som ingår. Här finns vandrings, cykling, kajak och segelleder utmärkta på kartan, och de 13 nav där du kan byta färdsätt. Även information om rastplatser, toaletter, vandrarhem, restauranger och parkeringsplatser med mera.
Pris: 100.-

Sportfiske
Catch and release

Denna folder syftar till att bidra med kunskap och tips för ett mer hållbart "catch and release" fiske.

Blekinges finaste
Ullprodukter

Denna folder lyfter fram ullproduktion både som landskapsvård och resurs i form av ull. även fördelen med att använda naturliga material istället för syntet som minskar utsläpp av microplaster. 

Du är här nu

Denna folder är en introduktion till ARK56, med nav och nätverk av kajak, cykling, vandring och segelleder.