Du kan..

Spara på vattnet

Om du hushåller med rent vatten bidrar du till en hållbar framtid. Undvik att spola i vattenkranen och diska under rinnande vatten. Att använda snålspolande duschmunstycken och toaletter är också bra!

Undvik giftiga kemikalier

Läs alltid innehållsförteckningen på de produkter du köper, och undvik de som kan vara skadliga för miljön. Giftiga bottenfärger till båtar påverkar den marina miljön negativt. Vill du veta mer om båtmiljö så finns information här.

Välj bort plast

Att försöka undvika produkter i plast som inte är biologiskt nedbrytbara är en bra åtgärd. Det finns oftast andra material som fungerar bra istället. Papper eller tygkassar som går att återanvända är bättre än plastkassar när du handlar. 

Källsortera

För en hållbar framtid, måste vi plocka upp och samla in vårt skräp. Återvinning behövs för att material som inte är nedbrytbara ska hamna i naturen, men även för att återanvända jordens begränsade resurser.  

Minska matsvinn

Att välja lokalproducerade  grönsaker och kött är bra. Då blir transporterna kortare vilket är positivt för djur och klimat. Välj MSC märkt fisk för ett hållbart fiske, och Om du planerar dina måltider och använder matlåda så minskar även matsvinnet.

Resor 

Våra resor påverkar klimatet negativt, och därför är det bra att åka med kollektivtrafik. Transporter som inte använder fossila drivmedel är bra, som eldrivna fordon. Om du kör rullstol, cyklar eller går minskar klimatpåverkan.

Hjälpa insekter

Om du vill hjälpa bin eller andra pollinerande insekter, kan du bygga ett eget insektshotell och sätta upp utomhus. Det finns även färdiga insektshotell att köpa i många affärer.

Återbruk

Skänk bort kläder som du inte använder, och rensa i garderoben för att få mer plats. Skapa en garderob med begränsat antal kläder av bra kvalitet, och miljövänliga material som håller längre.

Upplevelser

Att uppleva ditt närområde istället för långresor är ett klimatsmart alternativ. Dessutom så gynnar du de lokala företagen om du vistas, och konsumerar lokalt.