Planera för hållbar infrastruktur

Syftet med projektet SHARE-North Squared är att göra framtidens bostadsområden mer miljömässigt hållbara och mer resurs- och utrymmeseffektiva. Inriktningen i projektet är att planera för och använda lösningar för hållbar infrastruktur vid byggandet av nya stadsdelar, till exempel olika transportdelningstjänster.

Natur och Samhället i Samklang

Planera tillsammans

Genom att arbeta i fysisk planering och tillsammans med byggherrar/exploatörer med att minska bilberoendet i stadsdelen kan behovet av parkerings- och vägytor minska. På det sättet kan vi genom mobilitetsåtgärder spara natur, grönytor och istället förstärka de ekosystemtjänster som finns i ett område.
Ett exempel på åtgärder kan vara att från början planera in utrymme för bilpoolslösningar och istället minska på parkeringsytan. Andra exempel är att underlätta samåkning, skapa närhet till kollektivtrafik, bygga upp en hub där de som bor och arbetar i området kan få tillgång till gemensamma fordon, cykelverkstad och bokningsbara kontorsplatser.

Planera med oss

Lunds Universitet har ställt frågan till Biosfärområde Blekinge Arkipelag om vi vill medverka i projektet. I nuläget söker vi därför efter en kommun som vill vara med i projektet och genomföra ett ”Living lab” inom ett område som ska detaljplaneras eller nyligen har fått en detaljplan. 

SHARE-North Squared är ett Interreg Nordsjöprojekt som samfinansieras av Europeiska unionen. Projektet startade upp år 2023 och pågår till och med år 2026.

Freie Hansestadt Bremen (City of Bremen) leder projektet. Lunds Universitet och Helsingborgs kommun är svenska partners i projektet. Övriga partners är kommuner, bostadsbolag, universitet, intresseorganisationer samt företag inom transport och byggande från Tyskland, Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge och Frankrike.

Kontakta oss

Om din kommun är intresserad att delta i projektet skriv gärna ett mejl till
Katrine Svensson <katrine@blekingearkipelag.se>

En hållbar framtid för byggandet

Lär dig mer

En planerares guide till galaxen för delad mobiltet: