Kustkultur

Lär dig mer om Biosfärområdets kultur- och naturlandskap och upplev Blekinges kust såsom fåglarna ser den...

Samarbete runt Östersjön

Biosphere for Baltic, ett nätverk av biosfärområden runt Östersjön, har beviljats nästan 4,5 miljoner euro av EU för sitt projekt Supported by Nature. Detta projekt syftar till att främja naturbaserade lösningar för att förbättra miljön i Östersjön.

Målet med Supported by Nature är att generera ny kunskap för att integrera naturbaserade lösningar i land- och havsförvaltning. Projektet kommer att utveckla minst 17 "lärplatser" med fokus på våtmarker, kusthabitat och vattendragsrestaurering.

Genom samarbeten och aktiviteter vid dessa platser ska metoder för etablering av naturbaserade lärplatser tas fram och öka förståelsen för deras effektivitet.

Finansieringen, möjliggjord av EU genom Interreg Baltic Sea Programme 2021-2027, stöder detta kärnprojekt under prioritering 2: Vattensmarta samhällen. Projektet involverar flera partners och associerade parter från olika länder runt Östersjön och pågår från 2023 till 2026.
 
Vill du veta mer om projektet kontakta martina@blekingearkipelag.se