En hållbar besöksnäring

Att skapa en hållbar destination för både människor, miljö & företag


Att skapa en hållbar besöksnäring

För att skapa en hållbar besöksnäring inom Blekinge Arkipelag arbetar vi med fyra sammanhängande områden - företag, besökare, lokalbefolkningen och destinationen. Basen är att skapa en hållbar infrastruktur och destination som flera små företagare vill och kan marknadsföra gemensamt.  Fler och stärkta samarbeten kring olika produkter och verksamheter som bygger på god kunskap om målgrupper och Blekinges natur och kultur. Ett innovativt sätt att tänka hållbarhet i hela systemet inkluderar även besökaren. Besökare behöver få undervisning och inkluderas i destinationens hållbarhetsarbete innan och under besöket. Men det viktigaste är att skapa en utveckling som gynnar alla - företag såväl som platsen och lokalbefolkningen. Turism behöver inte bara vara hållbar för naturen du besöker, utan även för de som bor i området. Vi arbetar hårt för att din vistelse här inte bara ska gynna några få, utan hela Blekinge! Här kan du läsa mer om hur vi inom olika projekt jobbar för en mer hållbar besöksnäring i Blekinge.

Nya hängbroar

ARK 56 Vandringsled tar ytterligare ett steg med två hängbroar. Mål med projektet är bland annat att öka antalet besökare, stärka attraktionskraften för ARK56 och området samt skapa förutsättningar för nya produkter och samverkan. Läs mer>>>


Resan mot en hållbar destination ARK56

Vägen till att göra Blekinge till ett hållbart besöksmål har börjat för länge sedan. Här berättar vi mer om stegen vi tagit och vad som hänt under resans gång. Läs mer>>>

Hållbara golfbanor

Många golfklubbar runt om i landet har nu börjat med åtgärder för att bli mer hållbara. Det handlar om allt från att plantera blommande buskar och träd till att skapa levnadsmiljöer för fåglar och insekter. Läs mer>>>

Certifieringsprocessen

Att väljer att genomgår en certifieringsprocess enligt GSTCs internationella kriterier har identifierats som ett av de främsta verktygen att når målet att bli en hållbar destination. Läs mer>>>

En UNIK UPPLEVELSE I BIOSFÄRSOMRÅDET.

Övernatta i ett pjäsvärn från Per-Albin Hanssonlinjen! 

Med vedeldad kamin, bekväma och stilrena sitt - och liggplatser och en bedårande morgonutsikt är en rast eller övernattning i pjäsvärnen en alldeles särskild upplevelse. 

Utveckling av nya kartor

Naturen visar de första vårtecknen och här på våra kontor växer en ny ARK56 karta fram! Det är många som är involverade i att möjliggöra för alla att upptäcka vår fantastiska natur. Visit Blekinge (på bilden) designar kartan, kommuner, Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge korrigerar innehållet och Blekinge Arkipelag arrangerar trycket. Kartan blir ännu snyggare och det känns extra roligt att det är fler nya leder som har blivit ARK56 leder! Kartan släpps i maj 2024, så håll utkik i din turistbyrå eller vid alla ARK56 företag.

Bruksviksspången är inspirerad av en svala 

Vid den grunda Bruksviken i Eriksberg har Blekinge Arkipelag uppfört en spång som ett första steg i att skapa en sammanhängande led runt Eriksbergshalvön.  

Att skapa ARK56

Filmen presenterar delar av de insatser som Blekinge Arkipelag och samverkansparter gjort i Arkipelagrutts-projektet 2017-2019, det som var början av ARK56...

"Detta är föreningens mest omfattande projekt hitintills och kanske det som vi är mest stolta över."


Vill du veta mer om projektets delar och detaljer klickar du här
Vill du veta mer om hur du besöker ARK56 klickar du här

Tidigare projekt för en hållbar besöksnäring

Här intill kan du läsa om vilka gemensamma insatser Blekinge Arkipelag initierat och/eller varit en del av för att öka hållbarheten i biosfärområdets besöksnäring - ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

DUNC

I projektet DUNC (Development of UNESCO Natural and Cultural assets) som leddes av Karlskrona kommun, fokuserade man på bland annat ett ökat lokalt ambassadörskap för Världsarvet och vidare utveckling av världsarvsprodukter. Blekinge Arkipelag har lyft delar av Världsarvet i appen och kartan för ARK56 och haft en ömsesidig utbildning av ambassadörer för Världsarvet och Blekinge Arkipelag.
Mer info om DUNC-projektet

Hållbar platsutveckling

Biosfärområde Blekinge Arkipelag och Karlskrona kommun har fått möjlighet att under 2022-2023 arbeta med hållbar platsutveckling inom besöksnäring. Med stöd från Tillväxtverket tog vi fram nya sätt att samarbeta och utveckla Örlogsstaden och biosfärområdet som en hållbar destination. Läs mer på Karlskrona kommuns hemsida >>>

Stärka ARK56 företag

Det fortsatta utvecklingsarbetet med företagsnätverket ARK56 är av stor vikt för att stärka företagens förtroende och ambassadörskap för att det ska resultera i förväntade effekter för företagen och destinationen. För att vidareutveckla ARK56 och företagsnätverk har olika nya aktiviteter och events skapats i ett projekt 2021-2022. Mer >>>

Fiskeäventyret Blekinge

Blekinge Arkipelag har tillsamman med Mörrums Kronolaxfiske och Blekinges fem bästa anläggningar för sportfiske genomfört det så kallade Fiskeäventyret för ungdomar. Det innebar 6 träffar under sommarhalvåret där ungdomarna fick prova fiske efter lax, regnbåge, abborre och gädda. Efter två år lämnades initiativet över till Sportfiskarna Blekinge.

Fiskedestination

Blekinge Arkipelag var också delaktiga i inspelningen av tre fiskeprogram från biosfärområdet i serien Fiskedestination med profilen Johan Broman. Både fiske-, mat- och boendeanläggningar besöktes och marknadsfördes i programmet. Här hittar du avsnitten.

Attractice Hardwoods

Mellan 2015-2019 var föreningen associerad partner i EU-projektet Attractive Hardwoods som drevs av Skogsstyrelsen i Blekinge tillsammans med flera länder runt södra Östersjön. Ett bland flera resultat blev den inspirerande strategiska skriften "Turism på skogens villkor".

Följande dokument har tagits fram under olika projekt

Handbok för hållbar utveckling

Handboken "Hållbar utveckling inom besöksnäringen" togs fram under projektet Arkipelagrutten i samverkan med Region Blekinge, Visita och Energikontor sydost. Handboken ger en enkel ingång för besöksnäringsföretag att komma igång med sitt hållbarhetsarbete. Klicka på knappen för att ta del av tipsen till utveckling i besöksnäringsföretagen.

Handbok för ARK56 ambassadörer

Handbok som på enkelt och intressant sätt sammanfattar det viktigaste om ARK56 och biosfärområdet och som underlättar att företagen, kommuner och alla som jobbar med ARK56 att berätta för sina besökare om ARK56.

Undersökning om ARK56 app

Ett av våra praktikanter har skrivit sitt examensarbete om ARK56 appen och hur den är kopplad till platsantknytning och landskapsidentitet

populärvetenskaplig_artikel.pdf
Examensarbete_Daniel.pdf

Utgångsläge för en hållbar turism

Anledningarna till att utvecklingen av besöksnäringen i Blekinge Arkipelag inte tagit fart tidigare, trots höga natur- och kulturvärden, är inte bara historiska. Det har också funnits ett moment 22...Läs mer>>>

”Blekinge is silently becoming Swedens most sustainable destination”.

Kim Ross, Swedish Welcome

Fler Unesco områden

Södra Sverige har mycket att erbjuda dig som vill uppleva natur och kultur. Ta en tur genom svensk militärhistoria i Örlogsstaden Karlskrona. Se det myllrande livet i Vattenrikets våtmarker. Besök Ölands radbyar med sina rötter i medeltiden.  Läs mer>>>

Bidra till en hållbar besöksnäring

Du kan stötta vårt arbete på olika sätt. Som företagare kan du bli medlem i vårt företagsnätverk med en rad fördelar för din verksamhet. Vem som helst kan gå vår uppskattade ambassadörsutbildning. Vi har också några riktigt bra och roliga projekt på gång som ett större företag eller privat donator kan bidra till på olika sätt - vi utlovar full cred för alla medaktörer!
Eller har du idéer eller synpynkter för en mer hållbar besöksnäring? Hör gärna av dig till oss!

BLEKINGE ARKIPELAG BEHÖVER DIG