Simone Wenzel projektledare för arkipelagrutten samt Ola Gustavsson, projektmedarbetare
ARK56_slutrapport 2019.pdf
Arkipelagrutt Slutrapport Förstudie.pdf

Arkipelagrutts-projektet och ARK56

Bakgrund

ARK56 är sedan juni 2019 ett nätverk av leder, företag och produkter inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Det utvecklades genom en förstudie och projektet ”Arkipelagrutten - Hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och vatten i Blekinge” mellan åren 2015-2019.

Blekinge Arkipelag ville med hjälp av besöksnäringsföretagen i biosfärområdet lyfta Blekinge som outdoordestination med ett tydligt fokus på kust och skärgård. Region Blekinge har haft huvudmannaskapet för projektet ”Arkipelagrutten” och föreningen Blekinge Arkipelag ansvarade för projektets genomförande och målsättningarnas förverkligande. Projektet finansierades av Tillväxtverket.

Syftet med projektet Arkipelagrutten har varit att tillgängliggöra biosfärområdet Blekinge Arkipelag och dess unika natur- och kulturmiljöer för att bidra till en hållbar och levande skärgård. Projektets vision har varit att Blekinge skall bli en attraktiv och hållbar destination för outdoorturism.

Huvudmål för projekt var att:

•  Främja företagande och arbetsmarknad.
•  Bidra till renare miljö och intakta ekosystem.
•  Fler ska uppleva, bli informerade om och öka sin förståelse för områdets historia och ekosystemtjänster.
•  Fler ska få fysisk och psykisk rekreation i området.
•  Blekinge Arkipelag ska bli ett för regionen känt varumärke som förknippas med positiva värden.

Utvecklingsarbetet

För att optimera möjligheterna till rika upplevelser för olika typer av besökare gjordes en satsning på ledturism för vandring, cykling, kajakpaddling samt segling. Produkter som togs fram under projektet samlades under det gemensamt utarbetade varumärket ”ARK56”. För att öka ledernas, natur- och kulturmiljöernas attraktivitet samt attraktiviteten på hela destinationen krävdes också en satsning på produktutveckling för de företag som ligger längs ARK56s leder och nav.

Det genomfördes insatser för hållbar utveckling och för att förbättra kvaliteten i upplevelsen. Exempelvis togs en handbok fram om Hållbar utveckling inom besöksnäringen och utbildningar om paketering av erbjudanden till gäster. Företagen har också varit viktiga ambassadörer som lotsar besökarna längs med lederna.

En fysisk ARK56 karta trycktes som idag säljs på Turistbyråer och hos företagen som är anslutna till ARK56. Mobilapplikationen ARK56 utvecklades och lanserades och kan ses som hjärtat i informationsspridningen av allt som finns att upptäcka. Appen innehåller en interaktiv karta där användaren kan navigera sig runt och hittar rätt med hjälp av en sök- och filtreringsfunktion. Den innehåller leder, olika faciliteter som t ex grillplatser och toaletter, samt företag som erbjuder service längs med vägen som t ex servering, boende och kajakuthyrning.

Parallellt med produktutvecklingen etablerades de fysiska delarna av lederna där Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun tillsammans med Länsstyrelsen. Kommunerna skyltade lederna och Länsstyrelsen anordnade nya grillplatser och toaletter för besökarna. dessa lovvärda insatser finansierades av SydostLeader samt Länsstyrelsen och respektive kommun.

För den framtida förvaltningen av projektresultaten har idag Region Blekinge tillsatt en halvtidstjänst för ledhuvudmannaskapet, VisitBlekinge arbetar vidare med marknadsföring och uppdateringar av appen ARK56, respektive kommun har förbundit sig att upprätthålla ledernas status och Blekinge Arkipelag fortsätter att utveckla app och karta samt företagens upplevelseprodukter och hållbarhetsinsatser.

Arkipelagrutts-projektet blev ett enastående exempel på vad vi kan uträtta i vårt lilla län med god samverkan över kommungränserna! 

Se mer av slutresultatet ARK56 >>>