Mål och syfte

I biosfärområde Blekinge arkipelag arbetar vi tillsammans med lokala aktörer för hållbar utveckling och en ljusare framtid. Vi är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på östersjöfrågor. Läs mer >>>

Natur & kultur

Blekinges kustlandskap är fullt av både natur och kulturskatter. Här kan du läsa mer om de vackra skogarna, naturbetesmarker eller andra sevärdheter. Kanske hittar du något besöksmål som lockar. Läs mer >>>

Kartor

Titta närmare på kartor och lär dig mer om vegetationen och markanvändningen inom biosfärområdet. Här hittar du även info om vår ARK56 karta. Läs mer >>>