Det streckade området utgör Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Klicka på denna och nedanstående kartor för förstoring.

Den vikbara kartan finns tillgänglig på turistbyråerna Karlskrona, Karlshamn, Ronneby, och Sölvesborg eller hos något av företagen utmed lederna, till en kostnad av 100 kr. När du köper kartan stödjer du lokala företagare som erbjuder service och unika upplevelser längs med de länkande kustlederna ARK56, samt främjar en hållbar utveckling i Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Du kan också beställa den genom att kontakta oss på info@blekingearkipelag.se

Naturkartan

I kartan nedan kan du zooma ned till önskad nivå. Välj det du vill se på kartan i listen till vänster!

Havsdjup

Lövskogskust

Zonering

Markanvändning och vegetation i Karlshamn

Markanvändning och vegetation i Karlskrona (öst)

Markanvändning och vegetation i Ronneby

Markanvändning och vegetation i Karlskrona (väst och centrala)

Vårt biosfärområde...

utsågs av FN-organet UNESCO år 2011 för sina höga och unika natur- och kulturvärden. Föreningen Blekinge Arkipelag har uppdraget att bevara dessa värden och att främja hållbar utveckling. I Sverige finns idag 7 områden och det finns ca 700 i världen. Blekinge Arkipelag ingår i ett nationellt, ett nordiskt, ett europeiskt och ett globalt nätverk som alla arbetar med bevarande, samt med att stödja och utveckla hållbara lokala lösningar på globala utmaningar.