Välkommen att engagera dig i Blekinge Arkipelag!

Allmänhetens engagemang är oerhört värdefullt för vår lilla förening för att kunna göra och inspirera så mycket som möjligt. Som medlem eller som biosfärambassadör har du möjlighet att delta i våra supportteam. Supportteam är en stödgrupp som deltar aktivt i vår verksamhet med alltifrån information vid olika event till att driva egna projekt för hållbar utveckling. Du kan t ex ingå i en grupp som arrangerar strandstädningar, fotograferar och intervjuar på ARK56, bidra till ambassadörsutbildningen eller bara komma och fika och ge andra en hjälpande hand. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur vi kan bevara Blekinge Arkipelag och utveckla biosfärområdet i hållbar riktning. Nedan kan du se exempel på vad våra supportrar gör eller har uträttat. Välkommen att höra av dig till oss med dina tankar och uppslag!

Helene Reiter

Helene Reiter leder vårt projekt "Skogsnätverket". Hon har gjort större delen av ansökan på egen hand och arbetar nu med vis avlöning från projektet - ett sätt bland flera att skaffa sig ett arbete under Blekinge Arkipelags flagg! Läs mer om Skogsnätverket>>>

Pontus Pfeifer (t.h.)

Pontus har skapat initiativet CleanCoast SE som samverkar med Blekinge Arkipelag vid strandstädningar och renhållningsarrangemang. Han har dessutom tagit fram en serie profilprodukter kopplade till ARK56.

Kerstin Ström Troeng

Kerstin är utbildad biosfärambassadör och har gjort en trädgårdsäng av sin gräsmatta på Aspö. Trädgårdsängen berättar och inspirerar hon nya ambassadörer med och hon är dessutom Blekinge Arkipelags representant i ett nationellt projekt mot invasiva trädgårdsväxter. Mer om projektet >>>

Leif Thörnqvist (2:a fr v.)

Leif Thörnqvist har hjälpt Blekinge Arkipelag att nå ut med nyheter om Östersjölaxens sjuklighet. Han är dessutom en främjare av biologisk mångfald och har erhållit stöd för att undersöka om en våtmark kan anläggas på Möcklö.

Ola Lundgren (t.v.) och
Zakarias Mibesjö (t.h.)

Ola och Zakarias brinner för vattenvårdsfrågor och ansöker om tillstånd för att restaurera påverkade vattendrag i Blekinge. Ola tillverkar dessutom genuint Blekinge-hantverk som Blekinge Arkipelag vill lyfta fram. 

Den här platsen är vakant :-)

Vad skulle du vilja göra i biosfärområdet? Något som syftar till bevarande, stöd eller hållbar utveckling? Något som är kopplat till social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet?
Hör av dig!