Latrintömningsstationer

Med hjälp av ett LOVA-bidrag har Blekinge Arkipelag bidragit till upprättandet av latrintömningsstationer i fritidsbåtshamnar i Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg. Genom att latriner från båtarna tas om hand minskar kväve- och fosforbelastningen i kustvattnet och övergödningsproblematiken minskar. Mer om vad du kan göra som småbåtsägare >>>