Håll biosfären ren
                             

                   


Blekinge arkipelag behöver dig

Hjälp oss hålla biosfären ren

Du kan också bidra till att hålla biosfärområdet rent genom att bli medlem i vår förening eller gå vår uppskattade ambassadörsutbildning. Vi har också några riktigt bra och roliga projekt på gång som ett företag eller privat donator kan bidra till på olika sätt - vi utlovar full cred för alla medaktörer!

Strandstädningar

Blekinge Arkipelag arrangerar tillsammans med olika aktörer strandstädningar där såväl företag, föreningar och privatpersoner är välkomna att delta. Strandstädningarna är viktiga både för att vår kust och skärgård ska vara naturligt ren och fin och för att ta bort plast från vatten och marker. Håll koll på var vi städat och var du kan delta nästa gång >>>

Invasiva växter

När klimatet förändras ökar riskerna med spridning och import av främmande arter. I värsta fall kan nya växter konkurrera ut våra inhemska och leda till en mer ensidig flora som också påverkar vår fauna negativt. Därför har Blekinge Arkipelag tillsammans med andra svenska biosfärområden engagerat sig i ett forskningsprojekt som leds av SLU. Det handlar om att utforma information till trädgårdsägare, kommuner och koloniföreningar - ytterligare ett sätt att hålla biosfären ren! Läs mer>>>

Modernisering av reningsverk

De flesta kommunala och industriella reningsverk klarar inte av att rena avloppsvattnet från microplaster, läkemedel eller bakterier. Nu finns dock ny teknik som gör att vattnet kan renas även från dessa föroreningar till en mindre kostnad. Blekinge Arkipelag stöttar utvecklingen och användningen av denna nya teknik. På bilden intill syns våra biosfärambassadörer på besök i Simrishamn där man med framgång installerat ny reningsteknik som kostar ca 30öre/m3 att rena helt innan det släpps ut i Östersjön!

Vårt biosfärområde

tsågs av FN-organet UNESCO år 2011 för sina höga och unika natur- och kulturvärden. Föreningen Blekinge Arkipelag har uppdraget att bevara dessa värden och att främja hållbar utveckling. I Sverige finns idag 7 områden och det finns ca 700 i världen. Blekinge Arkipelag ingår i ett nationellt, ett nordiskt, ett europeiskt och ett globalt nätverk som alla arbetar med bevarande, samt med att stödja och utveckla hållbara lokala lösningar på globala utmaningar.