Blekinge Arkipelag har med hjälp av medlemmar och allmänhet utvärderat två olika innovationer som sägs kunna ta upp microplaster/syntetfiber redan i tvättmaskinen. Generellt var användarna inte positivt överraskade över dessa innovationers effektivitet. På frågan om vad som kunde göra störst skillnad för ett renare avloppsvatten var de flesta inne på att kommunala reningsverk borde moderniseras och att användningen av syntetplagg borde minska.