Ideella föreningen Blekinge Arkipelag

Blekinge Arkipelag bildades 2011 och är en ideell förening vilket innebär att vi finansieras i första hand av stödmedel och gåvor, snarare än intäkter från egna produkter. Föreningen är inte momsredovisningsskyldig och har på grund av styrelsens sammansättning inte några upphandlingskrav.

Varje år erhåller Blekinge Arkipelag en grundfinansiering från HaV och biosfärkommunerna för att täcka koordinatorslön och kontorskostnader. Andra kostnader täcks av sökta projektmedel från företrädesvis statliga och europeiska organ.

Bevis på Blekinge Arkipelags biosfärområdesstatus.


Föreningens styrelse

Föreningens styrelse är verksamhetens viktigaste beslutsforum där frågor om både arbetssätt och innehåll lyfts. Styrelsen består idag av 11 personer: 

Ordförande Carl-Martin Lanér, Skärgårdsentusiast, Ronneby
Vice ordförande Bodil Frigren Ericsson, föreningsrepresentant, Karlshamn
Ledamot Roger Gardell, politiker, Ronneby/ Ers. Mikael Mårtensson
Ledamot Lennart Ung, politiker, Karlshamn
Ledamot Börje Dovstad, politiker, Karlskrona
Ledamot Urban Emanuelsson, akademirepresentant SLU, Karlskrona
Ledamot Anna-Lena Fransson, företagsrepresentant, Ronneby
Ledamot Johanna Beijer, areella näringar, Sölvesborg
Ledamot Daniel Ottosson, länsstyrelsens representant, Olofström
Ledamot Kith Mårtensson, politiker, Sölvesborg/Ers. Daniel Berg
Ledamot Bengt Larsson, representant areella näringar, Ronneby


Viktiga styrdokument

Strategi och verksamhetsplan

För att styra Blekinge Arkipelags verksamhet i rätt riktning har vi utarbetat ett strategiskt verktyg och en verksamhetsplan som uppdateras löpande. Ladda ner dokumentet som Pdf via knappen nedan.


10 års utvärdering

Efter 10 år behöver biosfärstatusen förnyas och utvärderas. Läs mer om vårt arbete de senaste 10 åren i denna rapport som UNESCO själv kallade för "exempel för världen".


Samverkansplan

Innan biosfärområdet bildades genomfördes ett stort samarbete för att reda ut vad man skulle behöva göra för att både bevara och utveckla området. Resultatet blev samverkansplanen. OBS: Dokumentet är inte uppdaterad men är fortfarande en viktig bas för vårt arbete.

Blekinge Arkipelags basverksamhet finansieras i samverkan av följande organisationer


 
 

Biosfärområde Blekinge Arkipelag

utsågs av FN-organet UNESCO år 2011 för sina höga och unika natur- och kulturvärden. Föreningen Blekinge Arkipelag har uppdraget att bevara dessa värden och att främja hållbar utveckling. I Sverige finns idag 7 områden och det finns ca 700 i världen. Blekinge Arkipelag ingår i ett nationellt, ett nordiskt, ett europeiskt och ett globalt nätverk som alla arbetar med bevarande, samt med att stödja och utveckla hållbara lokala lösningar på globala utmaningar.