Organisation & VPIdeella föreningen Blekinge Arkipelag

Blekinge Arkipelag bildades 2011 och är en ideell förening vilket innebär att vi finansieras i första hand av stödmedel och gåvor, snarare än intäkter från egna produkter. Föreningen är inte momsredovisningsskyldig och har på grund av styrelsens sammansättning inte några upphandlingskrav.

Varje år erhåller Blekinge Arkipelag en grundfinansiering från HaV och biosfärkommunerna för att täcka koordinatorslön och kontorskostnader. Andra kostnader täcks av sökta projektmedel från företrädesvis statliga och europeiska organ.

Bevis på Blekinge Arkipelags biosfärområdesstatus.
Utvärdering av Blekinge Arkipelag 0624 Low.pdf
Strategi och verksamhetsplan
För att styre Blekinge Arkipelags verksamhet i rätt riktning har vi utarbetat ett strategiskt verktyg och en verksamhetsplan som uppdateras årligen. Ladda ner dokumentat som Pdf via knappen nedan.


Föreningens styrelse

Föreningens styrelse är verksamhetens viktigaste beslutsforum där frågor om både arbetssätt och innehåll lyfts. Styrelsen består idag av 11 personer: 

Ordförande Carl-Martin Lanér, Skärgårdsentusiast, Ronneby
Vice ordförande Bodil Frigren Ericsson, föreningsrepresentant, Karlshamn
Ledamot Roger Gardell, politiker, Ronneby/ Ers. Mikael Mårtensson
Ledamot Lennart Ung, politiker, Karlshamn
Ledamot Börje Dovstad, politiker, Karlskrona
Ledamot Urban Emanuelsson, akademirepresentant SLU, Karlskrona
Ledamot Anna-Lena Fransson, företagsrepresentant, Ronneby
Ledamot Johanna Beijer, areella näringar, Sölvesborg
Ledamot Daniel Ottosson, länsstyrelsens representant, Olofström
Ledamot Kith Mårtensson, politiker, Sölvesborg/Ers. Daniel Berg
Ledamot Bengt Larsson, representant areella näringar, Ronneby


Blekinge Arkipelags utveckling i siffror:

Mått            (juli) 2017   2018   2019   2020

Antal följare på Facebook/blekingearkipelag              -        658       1200      1708
Antal nedladdningar av appen ARK56:                   -          0       5000       14950
Antal medlemsföretag:                  -          28         52        60
Antal utbildade ambassadörer/supportrar (totalt):       -       30        46         68
Privata donationer och företagsstöd (kronor):      -     10 000           0        ?
Beviljade projektmedel (kronor):         13 milj.   400 000      1,7 milj         2,5 milj

Blekinge Arkipelag får ett årligt anslag till basverksamhet (kontorsdrift och koordinatorslön) som omfattar 1,02 milj kronor.
Dessa medel kommer från nedanstående fem samverkansparter:
 

Biosfärområde Blekinge Arkipelag

utsågs av FN-organet UNESCO år 2011 för sina höga och unika natur- och kulturvärden. Föreningen Blekinge Arkipelag har uppdraget att bevara dessa värden och att främja hållbar utveckling. I Sverige finns idag 7 områden och det finns ca 700 i världen. Blekinge Arkipelag ingår i ett nationellt, ett nordiskt, ett europeiskt och ett globalt nätverk som alla arbetar med bevarande, samt med att stödja och utveckla hållbara lokala lösningar på globala utmaningar.