Lärande &
                   engagemang


Blekinge Arkipelag behöver dig

Bidra till lärande & engagemang

Du kan också bidra till ökat lärande och engagemang för hållbar utveckling. Förkovra dig själv genom vår ambassadörsutbildning, bli medlem i vår förening eller bidra till någon av våra informationsinsatser. Vi har också några riktigt bra och roliga projekt på gång som ett företag eller privat donator kan bidra till på olika sätt - vi utlovar full cred för alla medaktörer!

Bli biosfärambassadör

Varje år erbjuder Blekinge Arkipelag en ambassadörsutbildning där du har möjlighet att uppleva och lära mer om natur och kultur i biosfärområdet. Kursen innebär att du får träffa nya vänner och fundera över hållbar utveckling, ta del av föredrag och guidningar både inne och ute i vårt fina kust- och skärgårdslandskap. 

Publikationer och infomaterial

Blekinge Arkipelag arbetar kontinuerligt med att ta fram information som bidrar till både bevarande och utveckling i biosfärområdet. En bra publikation är en som visar vägen mot hållbara alternativ och stödjer såväl näringar som natur- och kulturvärden. Det kan handla om besöksnäring, sportfiske, naturbete eller kulturlämningar. Har du förslag på information som saknas i biosfärområdet är du välkommen att höra av dig till oss!

Vårt support-team

Som ambassadör eller bara som medlem har du möjligheten att delta i vårt support-team. Support-teamet är en stödgrupp som deltar aktivt i vår verksamhet med alltifrån information vid olika event till att driva egna projekt för hållbar utveckling. Du kan t ex ingå i en grupp som arrangerar strandstädningar, fotograferar och intervjuar på ARK56, skriver insändare eller bara kommer och fikar och ger andra en hjälpande hand.

Biosfärutmaningen

Biosfärutmaningen är en tävling för skolungdomar som involverar lärande om biosfärområdet och om hållbar utveckling. Just nu är biosfärutmaningen under rekonstruktion och vi hoppas snart få igång den igen tillsammans med Sveriges övriga biosfärområden - då får vi en nationell tävling som utmanar ungdomarna att tänka kring vardag och framtid! 

Vid intresse skicka mejl till: info@blekingearkipelag.se


Föredrag om vår verksamhet

Blekinge Arkipelag håller gärna föredrag om verksamhet och målsättningar, om hur du eller din organisation kan bli en del av insatserna och om biosfärområdets natur- och kulturvärden. Hör av er till oss så kan vi besöka er, eller boka ett föredrag på Kallvattenkuren i Ronneby Brunnspark där vi har tillgång till bra lokaler:
Ring 070-63 22 545 eller maila till info@blekingearkipelag.se

Blekinge Arkipelag

utsågs av FN-organet UNESCO år 2011 för sina höga och unika natur- och kulturvärden. Föreningen Blekinge Arkipelag har uppdraget att bevara dessa värden och att främja hållbar utveckling. I Sverige finns idag 7 områden och det finns ca 700 i världen. Blekinge Arkipelag ingår i ett nationellt, ett nordiskt, ett europeiskt och ett globalt nätverk som alla arbetar med bevarande, samt med att stödja och utveckla hållbara lokala lösningar på globala utmaningar.