Strandskräp blir konst

Se den motiverande filmen om hur konstnären Daniel Segerberg deltar på en av våra strandstädningar för att senare använda det som material till sin utställning "Leviathan" på Ronneby konsthall.

Strandstädningar i Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona skärgård 2023

Blekinge Arkipelag har samordnat strandstädningar tillsammans med biosfärkommunerna där över 2 ton samlats in och sorterats för återvinning. 23 personer som stod långt från arbetsmarknaden har fått möjlighet till ny arbetslivserfarenhet samtidigt som gjort skärgården renare från plast, glas, metall, ilandflutna bryggor, gamla bildäck och mycket mer. Kasak, ett ASF certifierat företag som tillhandahåller arbetsrehabiliteringplatser utförde strandstädningen längs Karlskrona, Ronneby och Sölvesborgs kust på följande öar med kringliggande skär. 

I Sölvesborgs kommun: Sträckan söderut från Pukavik till Krokås.Kråkenabben (mellan Nogersund och Hällevik), öarna utanför Tredenborg; Månsaholmen och Utkörningen, Valjeviken, Hanö. I Ronneby kommun: Harön, Funkön och Yttre Stekön Millegarne till Lindö, Lindö till Bökenäs samt öarna utanför (Styrsviksholm och Eneholmen), Garnanäs, Vierydsviken, Vångsö via Biskopsmåla till Väbynäs, Östra Piren, Ronneby hamn. I Karlskrona kommun: Kuststräckan söder om Kristianopel till Abrahamsäng, västra delarna av Torhamns udde fram till Torhamns samhälle. InlänganStenshamn – Utlängan, norra Sandhamn och Långören. I Karlshamns kommun anställdes feriearbetare där badplatser och kustlinjen och öar städades bl a Sternö, Kollevik, Strandpromenaden och Nytäppet. 

Insatserna har finansierats med 90 % stöd från Naturvårdsverket samt med medfinansiering från Karlskrona-, Ronneby-, Karlshamn- och Sölvesborgs kommun.

Håll Sverige Rent dagen 2023

Under Håll Sverige Rent dagen den 16 september uppmanade Blekinge Arkipelag allmänheten och biosfärambassadörer att hjälpa till att städa Blekingekusten.  20 personer hjälpte till att göra Varö, Rollsö, Degelskär, Andholmarna i Karlskrona skärgård samt Harö i Hällaryds skärgård  rent från mängder av skräp. Det hittades bl a rostiga plåt- och stålkonstruktioner, tryckimpregnerat trä, oljeburkar, glödlampor, glas och mängder av plast.Dragsö Camping sponsrade insatsen med båttransport i Karlskrona och William Åkesson hjälpte till med transport av egen båt till Harö. Även Affärsverken och WMAB sponsrade dagen med utsättning av container. 
.

Strandstädningar i Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona skärgård 2022

Blekinge Arkipelag har samordnat strandstädningar där totalt 2457 kg samlats in. 32 personer som stod långt från arbetsmarknaden har fått möjlighet till ny arbetslivserfarenhet samtidigt som de gjort skärgården renare från plast, glas, frigolit, gamla bildäck och mycket mer. Kasak, ett ASF certifierat företag som tillhandahåller arbetsrehabiliteringplatser utförde strandstädningen längs Karlskrona, Ronneby och Sölvesborgs kust på följande öar med kringliggande skär. I Karlskrona kommun: Maltkvarn, Flakskär, Äspeskär, Järkö, Oxholm, Vieskär, Ungskär, Lungskär och Långören. I Ronneby kommun: Arpö, Slädö och Torkö, Eneskärvet, Vindskärven, Spjutsö, Fröstenskärv samt mindre öar i närheten, Stickelön, St. Ekön, Klåven-Dunsön och Ulvaskäret. I Sölvesborgs kommun: Hanö, kuststräckan Hörvik till Nogersund, Grönslätt till Björkelund, Ö Torsö till V. Torsö, Sillanäs udde, Västra Näs och Tredenborg.

I Karlshamns kommun anställdes feriearbetare där följande kustlinje och öar städades: Nytäppet, Kollevik, Stärnö, Elleholm, Vägga, Kofsa, Drösebo, Strandpromenaden, Östra Bokö, Fölsö, Bockö, Allböleleden, Kohageleden, Gunnön, Mieåns utlopp och Tärnö.

Insatserna har finansierats huvudsakligen med stöd från Naturvårdsverket samt med medfinansiering från Karlskrona-, Ronneby-, Karlshamn- och Sölvesborgs kommun. 

Strandstädningar i
Karlshamn, Ronneby och Karlskrona skärgård 2021

Under sommaren och hösten har kusten och öarna i biosfärområdets kommuner städats av feriearbetare och av Grön & Mattisson Flytt & Trädgårdstjänst. Områden som städas är t ex Sternö, Boön, Vägga, Tärnö, Aleböleleden,  Salttärna, Gyöområdet, Hasslö, Aspö, Sturkö, Tjurkö och Hästholmen. Totalt har 3027 kg skräp samlats in till återvinning; mängder av plast, trä, metall, gamla möbler, textiler och mycket mer. Insatserna har också bidragit till att flera personer som stått utanför arbetsmarknaden har fått arbetslivserfarenhet vilket givit dem bättre förutsättningar att få  framtida anställningar. Årets strandstädningar samordnades av Blekinge Arkipelag och har möjliggjorts med hjälp av finansiering från Naturvårdsverket samt medfinansiering från Karlshamn, Ronneby och Karlskrona kommun samt Miljö & Teknik i Ronneby. 

 
 
 
 
 

Hällaryds skärgård -  September 2022

Under Håll Sverige Rent dagen städade Blekinge Arkipelags biosfärambassadörer tillsammans med ett par volentärer följande öar: Styrsö, Rönnholmen, Äspeholmen samt kustlinjen längs Alböleleden. Upphittat material var allt från gamla fiskenät, frigolit, glas, plåtburkar, tryckimpregnerat trä, bildäck och en dunk med kemisk vätska. Antal personer: 18 personer
Kilo skräp: Ca 300 kg

Karlskrona skärgård; Andöarna, Ljungskär och Högholmen - Maj 2022

Med hjälp från Dragsö Camping som tillhandahåll båtar kunde Blekinge Arkipelags biosfärambassadörer bege sig ut på Andöarna, Ljungskär och Högholmen för att strandstäda. Antal personer: 13
Mängd skräp: 15 sopsäckar  


Hällaryds skärgård och Dragsö September 2021

Under Håll Sverige Rent dagen arrangerades två olika strandstädningar i biosfärområdet, i Hällaryds skärgård och på Dragsö i Karlskrona. Öar som städats var bl a Furö, Harö, Östra Bokö och Fölsö. Arrangörer: Blekinge Arkipelag, Håll Sverige Rent, Dragsö camping. 
Antal personer: 18 personer
Kilo skräp: Ca 200 kgRollsö, Svinön, Ramsö, m fl. Sep -20

Arr: Blekinge Arkipelag, Håll Sverige Rent, Dragsö Camping, Clean Coast Sweden, Affärsverken
Antal pers: 30
Kilo skräp: 500kg
Mörrum och Laxaleden. Sep -20

Arr: Blekinge Arkipelag, Mörrums Kronolaxfiske, Mörrums Scoutkår, Västblekinge Miljö AB, Karlshamns kommun, Håll Sverige Rent.
Antal personer: 30
Kilo skräp: 250kgDragsö, m fl, Karlskrona, juni 2020

Arr: Blekinge Arkipelag, Dragsö Camping
Antal personer: 12
Kilo skräp: 320 kgHarö m fl, Karlshamn, maj 2020

Arr: Blekinge Arkipelag, Karlshamns Kommun
Antal personer: 15
Kilo skräp: 280 kg

Dragsö m fl, Karlskrona, juni 2019

Arr: Clean Coast SE, Dragsö Camping, Blekinge Arkipelag
Antal personer: 35
Kilo skräp: 800 kg

Göhalvön, Ronneby, juni 2019

Arr:  J.Leide, Clean Coast SE, Blekinge Arkipelag, Naturskyddsföreningen
Antal personer: 45
Kilo skräp: Över ett ton

Mörrumsån, Karlshamn, mars 2019

Arr: Clean Coast SE, Blekinge Arkipelag
Antal personer: 20
Kilo skräp: 250


Järnavik, Ronneby, dec 2018

Arr: Clean Coast SE, Blekinge Arkipelag
Antal personer: 8
Kilo skräp: 150