Bli ambassadör för Blekinge Arkipelag

Bli medlem!

Som medlem i Blekinge Arkipelag stöttar du föreningens arbete för hållbar utveckling samt bevarande av natur och kultur i biosfärområdet.
Dessutom får du:
* Inbjudan till biosfärdagen och andra föredrag/guidade turer
* Vårt digitala nyhetsbrev ca 4 ggr/år
* Inbjudan till föreningens årsstämma
* Tillgång till ett nätverk av aktörer för hållbar utveckling 
* Möjlighet att lämna förslag till verksamheten
* Rabatt på vår ambassadörsutbildning

* För företagare (inom besöksnäringen): branschnätverk av regionala företagare, utbildningstillfällen, marknadsföring, möjlighet att använda Blekinge Arkipelags varumärken och logotyper, hållbarhetsbevis, artiklar, m m.

Medlemsavgifter:
Vuxen: 200kr/år
Ungdom och pensionär: 100kr/år
Företag/förening/organisation: 400kr/år

Ansök om medlemskap här:

Vårt biosfärområde...

utsågs av FN-organet UNESCO år 2011 för sina höga och unika natur- och kulturvärden. Föreningen Blekinge Arkipelag har uppdraget att bevara dessa värden och att främja hållbar utveckling. I Sverige finns idag 7 områden och det finns ca 700 i världen. Blekinge Arkipelag ingår i ett nationellt, ett nordiskt, ett europeiskt och ett globalt nätverk som alla arbetar med bevarande, samt med att stödja och utveckla hållbara lokala lösningar på globala utmaningar.