Stärka ARK56 företag

Projekt som bidrog till höjd konkurrenskraft, hållbarhet och nya events för ARK56-företagen 2021-2022

Vikten med att vidareutveckla ARK56

Under ett stort samverkansprojekt lanserades 2019 en ny reseanledning i Blekinge: ARK56 – ett nätverk av länkade kustleder genom Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Nyckelfaktor för att projektet blev så framgångsrikt är en stor delaktighet och engagemang hos de 60 medverkande företagen. Det fortsatta utvecklingsarbetet med företagsnätverket ARK56 är av stor vikt för att stärka företagens förtroende och ambassadörskap för att det ska resultera i förväntade effekter för företagen och destinationen. Ännu är kännedomen om ARK56 och biosfärområdet generellt fortfarande låg och det finns behov av att utbilda företagens medarbetare. Därför har projektet ”Stärka ARK56 företag inom destination Blekinge Arkipelag” lanserats 2021 med finansiering av Tillväxtverket.

Syfte
  • Vidareutveckla värdskapet, ambassadörskap och hållbarhet hos företag.
  • Stärka ARK56-kännedommen och biosfärkänslan samt hållbart beteende hos företag 
  • Förbättra utbud av produkter längs ARK56 och skapa biosfärpaket

”Lockade mycket folk. Var mycket uppskattat av besökarna. Enkelt lokalt samarbete kring gemensam produkt som funkade väldigt bra. Evenemanget hade mycket bra marknadsföring.”

Café Sött o Salt, Kristianopel

Resultatet

Projektaktiviteterna har omfattat kompetensutveckling inom målgruppen, en utbildningsdag med en handbok för förbättrat värdskap och hållbarhet, två biosfärevents, utveckling av nya biosfärpaket, en översiktskarta över företagen, en uppdaterad produktkatalog samt nya "must see" points i mobilapplikationen.

De olika insatserna har främjat företagen genom att höja företagens konkurrenskraft, hållbarhets- och målgruppsanpassning samt stärka samarbeten och engagemang i företagsnätverket.

 

Ta del av resultatet

Nya "missa-inte" punkter

De 46 nya punkterna berättar om spännande natur och historia längs ARK56 och hänvisar samtidigt till företagen som gör det möjligt att uppleva de punkterna genom sina paket eller som ligger i närheten. Se alla must-see points

Älska events längs ARK56

För att attrahera fler lokala besökare till ARK56 och sina medlemsföretag har under 2021 ett koncept för årligen återkommande biosfärevents utvecklats. Läs mer om årets event

Ny produktkatalog

En stor del av ARK56 företagen tog fram ett produktblad (40 styck) för att presentera sin verksamhet och företagskatalogen ger en mycket bra bild för utbudet längs ARK56.

Handbok för ARK56 ambassadörer

I början av projektet har en handbok utvecklats som hjälper företagen att sprida kompetensen om biosfärområdet och ARK56 bland deras anställda. Handboken berättar på ett enkelt, översiktligt och kreativt sätt vad ARK56 och biosfärområdet är och hur företagen kan använda detta i syfte att höja sin konkurrenskraft. Särskilt för de företag som har tillkommit ARK56 efter lanseringen 2019 har handboken varit till stor nytta, men också för alla företagens medarbetare som inte har varit så insatta i ARK56 tidigare. Handboken stärka ARK56- och biosfärkänslan möjliggör så att alla anställda kan ge besökarna en unik och bra upplevelse.

Handbok_ambassadörskap_ARK56.pdf