Supportteamet

                                                                                                                                                                              För delaktighet i hållbar utveckling

Supportteamet

Träffas 6-8 ggr/år och hit är såväl utbildade ambassadörer som allmänhet, företag och föreningar välkomna. Teamet är oerhört värdefullt för vår lilla förening för att kunna göra och inspirera så mycket som möjligt - nedan kan du se exempel på vad våra supportrar gör eller har uträttat. 

Välkommen att engagera dig i Blekinge Arkipelag!

Som medlem eller som ambassadör har du möjlighet att delta i vårt supportteam. Supportteamet är en stödgrupp som deltar aktivt i vår verksamhet med alltifrån information vid olika event till att driva egna projekt för hållbar utveckling. Du kan t ex ingå i en grupp som arrangerar strandstädningar, fotograferar och intervjuar på ARK56, bidrar till ambassadörsutbildningen eller bara kommer och fikar och ger andra en hjälpande hand. Men kom ihåg att det bara är fantasin som sätter gränser för hur vi kan bevara Blekinge Arkipelag och utveckla biosfärområdet i hållbar riktning. Välkommen att höra av dig till oss med dina tankar och uppslag!

Helene Reiter

Helene Reiter leder vårt projekt "Skogsnätverket". Hon har gjort större delen av ansökan på egen hand och arbetar nu med vis avlöning från projektet - ett sätt bland flera att skaffa sig ett arbete under Blekinge Arkipelags flagg! Läs mer om Skogsnätverket

Pontus Pfeifer (t.h.)

Pontus har skapat initiativet CleanCoast SE som samverkar med Blekinge Arkipelag vid strandstädningar och renhållningsarrangemang. Han har dessutom tagit fram en serie profilprodukter kopplade till ARK56.

Kerstin Ström Troeng

Kerstin är utbildad biosfärambassadör och har gjort en trädgårdsäng av sin gräsmatta på Aspö. Trädgårdsängen berättar och inspirerar hon nya ambassadörer med och hon är dessutom Blekinge Arkipelags representant i ett nationellt projekt mot invasiva trädgårdsväxter. Mer om projektet >>>

Leif Thörnqvist (2:a fr v.)

Leif Thörnqvist har hjälpt Blekinge Arkipelag att nå ut med nyheter om Östersjölaxens sjuklighet. Han är dessutom en främjare av biologisk mångfald och har erhållit stöd för att undersöka om en våtmark kan anläggas på Möcklö.

Ola Lundgren (t.v.) och
Zakarias Mibesjö (t.h.)

Ola och Zakarias brinner för vattenvårdsfrågor och ansöker om tillstånd för att restaurera påverkade vattendrag i Blekinge. Ola tillverkar dessutom genuint Blekinge-hantverk som Blekinge Arkipelag vill lyfta fram. Mer om restaurering av vattendrag >>>

Den här platsen är vakant :-)

Vad skulle du vilja göra i biosfärområdet? Något som syftar till bevarande, stöd eller hållbar utveckling? Något som är kopplat till social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet?
Hör av dig!