En unik upplevelse! 

Väl dolda för ögat 

Värnen är knappt märkbara när man kommer vandrande längs Allböleleden. Men ett par skorstenar avslöjar att det finns något där. 

Bedårande Morgonutsikt 

Pjäsvärnen placerades på höga platser på 1940-talet för att ha sikt över fjärderna för att kunna försvara sig mot främmande angrepp. 

En känsla av historien

Det är en alldeles speciell känsla att visas i värnen. För mer än 80 år sedan bemannades de av svenska soldater under ett brinnande världskrig. 

En satsning i Blekinge Arkipelag! 

Pjäsvärnen vid Eriksbergs stränder minner om en annan tid och är en del av den så kallade Per-Albin Hanssonlinjen, som uppfördes längs den sydsvenska kusten under andra världskriget. Mot slutet av 1990-talet plomberades de flesta värnen, men på Eriksberg lät man dem förbli oplomberade. Genom ett samverkansprojekt har nu Blekinge Arkipelag nu restaurerat värnen, utrustat dem med kamin och inrett de med nya bänkar för att man ska kunna rasta och övernatta bekvämt. Syftet är att värnen ska bli ett intressant etappmål för många vandrare och besökare i naturreservatet.

Detta projekt är en del i en större satsning som sker i samverkan mellan Blekinge Arkipelag, Eriksberg, Länsstyrelsen i Blekinge, Region Blekinge och Karlshamns kommun att skapa och länka samman leder för friluftslivet, naturturismen under ARK 56. I samma anda ingår även etableringen av 300 meter av nya broar som binder samman Allböleleden och Kohageleden till en ny led – Eriksbergsleden.