Delta i nästa strandstädning!

Att städa våra stränder från plast, glas, metallskrot och textilier har betydelse både på ett direkt och indirekt sätt: Dels minimerar vi riskerna för djur och människor att skada sig på glasskärvor och vassa plåtkanter eller trassla in sig i snören och plastförpackningar. Dels undviker vi att plasternas miljö- och hälsovådliga ämnen sprids i naturen och vattnet. Hjälp oss med nästa strandstädarinsats! 

Anmäl dig här!

Genomförda strandstädningar

Strandstädningar i Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona skärgård 2022

Blekinge Arkipelag har samordnat strandstädningar där totalt 2457 kg samlats in. 32 personer som stod långt från arbetsmarknaden har fått möjlighet till ny arbetslivserfarenhet samtidigt som de gjort skärgården renare från plast, glas, frigolit, gamla bildäck och mycket mer. Kasak, ett ASF certifierat företag som tillhandahåller arbetsrehabiliteringplatser utförde strandstädningen längs Karlskrona, Ronneby och Sölvesborgs kust på följande öar med kringliggande skär. I Karlskrona kommun: Maltkvarn, Flakskär, Äspeskär, Järkö, Oxholm, Vieskär, Ungskär, Lungskär och Långören. I Ronneby kommun: Arpö, Slädö och Torkö, Eneskärvet, Vindskärven, Spjutsö, Fröstenskärv samt mindre öar i närheten, Stickelön, St. Ekön, Klåven-Dunsön och Ulvaskäret. I Sölvesborgs kommun: Hanö, kuststräckan Hörvik till Nogersund, Grönslätt till Björkelund, Ö Torsö till V. Torsö, Sillanäs udde, Västra Näs och Tredenborg.

I Karlshamns kommun anställdes feriearbetare där följande kustlinje och öar städades: Nytäppet, Kollevik, Stärnö, Elleholm, Vägga, Kofsa, Drösebo, Strandpromenaden, Östra Bokö, Fölsö, Bockö, Allböleleden, Kohageleden, Gunnön, Mieåns utlopp och Tärnö.

Insatserna har finansierats huvudsakligen med stöd från Naturvårdsverket samt med medfinansiering från Karlskrona-, Ronneby-, Karlshamn- och Sölvesborgs kommun. 

Hällaryds skärgård -  September 2022

Under Håll Sverige Rent dagen städade Blekinge Arkipelags biosfärambassadörer tillsammans med ett par volentärer följande öar: Styrsö, Rönnholmen, Äspeholmen samt kustlinjen längs Alböleleden. Upphittat material var allt från gamla fiskenät, frigolit, glas, plåtburkar, tryckimpregnerat trä, bildäck och en dunk med kemisk vätska. Antal personer: 18 personer
Kilo skräp: Ca 300 kg

Karlskrona skärgård; Andöarna, Ljungskär och Högholmen - Maj 2022

Med hjälp från Dragsö Camping som tillhandahåll båtar kunde Blekinge Arkipelags biosfärambassadörer bege sig ut på Andöarna, Ljungskär och Högholmen för att strandstäda. Antal personer: 13
Mängd skräp: 15 sopsäckar  


Strandstädningar i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona skärgård 2021

Under sommaren och hösten har kusten och öarna i biosfärområdets kommuner städats av feriearbetare och av Grön & Mattisson Flytt & Trädgårdstjänst. Områden som städas är t ex Sternö, Boön, Vägga, Tärnö, Aleböleleden,  Salttärna, Gyöområdet, Hasslö, Aspö, Sturkö, Tjurkö och Hästholmen. Totalt har 3027 kg skräp samlats in till återvinning; mängder av plast, trä, metall, gamla möbler, textiler och mycket mer. Insatserna har också bidragit till att flera personer som stått utanför arbetsmarknaden har fått arbetslivserfarenhet vilket givit dem bättre förutsättningar att få  framtida anställningar. Årets strandstädningar samordnades av Blekinge Arkipelag och har möjliggjorts med hjälp av finansiering från Naturvårdsverket samt medfinansiering från Karlshamn, Ronneby och Karlskrona kommun samt Miljö & Teknik i Ronneby. 

Hällaryds skärgård och Dragsö September 2021

Under Håll Sverige Rent dagen arrangerades två olika strandstädningar i biosfärområdet, i Hällaryds skärgård och på Dragsö i Karlskrona. Öar som städats var bl a Furö, Harö, Östra Bokö och Fölsö. Arrangörer: Blekinge Arkipelag, Håll Sverige Rent, Dragsö camping. 
Antal personer: 18 personer
Kilo skräp: Ca 200 kgRollsö, Svinön, Ramsö, m fl. Sep -20

Arr: Blekinge Arkipelag, Håll Sverige Rent, Dragsö Camping, Clean Coast Sweden, Affärsverken
Antal pers: 30
Kilo skräp: 500kg
Mörrum och Laxaleden. Sep -20

Arr: Blekinge Arkipelag, Mörrums Kronolaxfiske, Mörrums Scoutkår, Västblekinge Miljö AB, Karlshamns kommun, Håll Sverige Rent.
Antal personer: 30
Kilo skräp: 250kgDragsö, m fl, Karlskrona, juni 2020

Arr: Blekinge Arkipelag, Dragsö Camping
Antal personer: 12
Kilo skräp: 320 kgHarö m fl, Karlshamn, maj 2020

Arr: Blekinge Arkipelag, Karlshamns Kommun
Antal personer: 15
Kilo skräp: 280 kg

Dragsö m fl, Karlskrona, juni 2019

Arr: Clean Coast SE, Dragsö Camping, Blekinge Arkipelag
Antal personer: 35
Kilo skräp: 800 kg

Göhalvön, Ronneby, juni 2019

Arr:  J.Leide, Clean Coast SE, Blekinge Arkipelag, Naturskyddsföreningen
Antal personer: 45
Kilo skräp: Över ett ton

Mörrumsån, Karlshamn, mars 2019

Arr: Clean Coast SE, Blekinge Arkipelag
Antal personer: 20
Kilo skräp: 250


Järnavik, Ronneby, dec 2018

Arr: Clean Coast SE, Blekinge Arkipelag
Antal personer: 8
Kilo skräp: 150


Strandskräp blir konst

Se den motiverande filmen om hur konstnären Daniel Segerberg deltar på en av våra strandstädningar för att senare använda det som material till sin utställning "Leviathan" på Ronneby konsthall.