Blekinge arkipelag behöver dig

Hjälp oss hålla biosfären ren

Du kan också bidra till att hålla biosfärområdet rent genom att bli medlem i vår förening eller gå vår uppskattade ambassadörsutbildning. Vi har också några riktigt bra och roliga projekt på gång som ett företag eller privat donator kan bidra till på olika sätt - vi utlovar full cred för alla medaktörer!

Strandstädningar

Blekinge Arkipelag arrangerar tillsammans med olika aktörer strandstädningar där såväl företag, föreningar och privatpersoner är välkomna att delta. Strandstädningarna är viktiga både för att vår kust och skärgård ska vara naturligt ren och fin och för att ta bort plast från vatten och marker. Håll koll på var vi städat och var du kan delta nästa gång >>>

Mer ull - mindre syntet

Tillsammans med elever på Norrevångskolan i Mörrum har vi tagit fram denna folder om hur mer användning av ull istället för syntet i våra kläder kan ha betydelse för hur mycket syntetfiber (plast) som når Östersjön. De flesta av våra kommunala och industriella reningsverk släpper igenom microplaster som hamnar i havet, i musslor, fiskar och fåglar. Plasterna innehåller hormonstörande och cancerframkallande ämnen som även vi människor kan få i oss. Att köpa ullkläder kan alltså vara ett bra sätt att hålla biosfären ren!

Invasiva växter

När klimatet förändras ökar riskerna med spridning och import av främmande arter. I värsta fall kan nya växter konkurrera ut våra inhemska och leda till en mer ensidig flora som också påverkar vår fauna negativt. Därför har Blekinge Arkipelag tillsammans med andra svenska biosfärområden engagerat sig i ett forskningsprojekt som leds av SLU. Det handlar om att utforma information till trädgårdsägare, kommuner och koloniföreningar - ytterligare ett sätt att hålla biosfären ren! >>>

Rena tvättmaskinsvattnet

Blekinge Arkipelag har med hjälp av medlemmar och allmänhet utvärderat två olika innovationer som sägs kunna ta upp microplaster/syntetfiber redan i tvättmaskinen. Generellt var användarna inte positivt överraskade över dessa innovationers effektivitet. På frågan om vad som kunde göra störst skillnad för ett renare avloppsvatten var de flesta inne på att kommunala reningsverk borde moderniseras och att användningen av syntetplagg borde minska. 

Modernisering av reningsverk

De flesta kommunala och industriella reningsverk klarar inte av att rena avloppsvattnet från microplaster, läkemedel eller bakterier. Nu finns dock ny teknik som gör att vattnet kan renas även från dessa föroreningar till en mindre kostnad. Blekinge Arkipelag stöttar utvecklingen och användningen av denna nya teknik. På bilden intill syns våra biosfärambassadörer på besök i Simrishamn där man med framgång installerat ny reningsteknik som kostar ca 30öre/m3 att rena helt innan det släpps ut i Östersjön!

Latrintömningsstationer

Med hjälp av ett LOVA-bidrag har Blekinge Arkipelag bidragit till upprättandet av latrintömningsstationer i fritidsbåtshamnar i Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg. Genom att latriner från båtarna tas om hand minskar kväve- och fosforbelastningen i kustvattnet och övergödningsproblematiken minskar. Mer om vad du kan göra som småbåtsägare >>>

Vårt biosfärområde

tsågs av FN-organet UNESCO år 2011 för sina höga och unika natur- och kulturvärden. Föreningen Blekinge Arkipelag har uppdraget att bevara dessa värden och att främja hållbar utveckling. I Sverige finns idag 7 områden och det finns ca 700 i världen. Blekinge Arkipelag ingår i ett nationellt, ett nordiskt, ett europeiskt och ett globalt nätverk som alla arbetar med bevarande, samt med att stödja och utveckla hållbara lokala lösningar på globala utmaningar.