ARK 56 Vandringsled tar ytterligare ett steg med nya hängbroar

Syftet med projektet är en del i att vidareutveckla Blekinge Arkipelag som hållbar utomhusdestination 365 dagar om året, genom att skapa en längre, bättre och mer upplevelserik vandring i det befintliga lednätverket ARK56. En längre sammanhängande kustnära vandringsled genom hela Blekinge är den övergripande målsättningen för att attrahera friluftsutövare och naturturister som har bra vandring som reseanledning och för att ytterligare utveckla destinationens produktutbud. Projektet löper under två år fram till hösten 2024, med eventuell förlängning till 2025.

Mål

 

Mål med projektet är bland annat att öka antalet besökare, stärka attraktionskraften för ARK56 och området samt skapa förutsättningar för nya produkter och samverkan.

Projektet består av att uppföra två längre hängbroar, där bron över Kohagesundet med sina planerade cirka 240 meter dessutom kommer att bli Sveriges och troligtvis även Skandinaviens längsta gångbro. Dessa broar sammanlänkar Allböleleden och Kohageleden på naturreservatet Eriksbergs stränder. Broförbindelsen och den sammanlänkade och längre vandringsetappen kommer att möta kraven och förväntningarna från såväl nationella som internationella vandrare.

 Eftersom processen med hängbroar har stött på några hinder kommer vi förmodligen bygga en träbro och en hängbro.

Finansiering av projektet


 

Ovan projekt är ett av 16 beviljade projekt från Tillväxtverket. Investeringen möjliggörs genom landsbygdsprogrammets delåtgärd 7.5 för stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt turistinformation. Fokus ligger framför allt på att stärka infrastrukturen för vandring och cykling.

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/turism-och-besoksnaring/tillvaxtverkets-arbete-for-turism-och-besoksnaring/utveckla-infrastruktur-for-turism/beviljade-projekt.html

Förutom finansieringen av Tillväxtverket är även Region Blekinge och Sparbanken i Karlshamn och Naturskyddsföreningen medfinansiär till projektet.


Kontakt:
Projektledare Magnus Broomé
0708-108201
Magnus.broome@pointzero.se