En stillsam plats 

Med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling  har Blekinge Arkipelag uppfört spången över Bruksviken vid Eriksberg som ett första steg i den framtida Eriksbergsleden. Mitt på spången finns en sittplats vars form är inspirerad av en svala. Eftersom vattnet i viken ofta är stilla och sikten är god, är det en utmärkt plats att sitta och betrakta livet under ytan medan man tar en paus i sin vandring.