Årsmöte 23 april

Välkommen att delta på länk vid årets stämma i Blekinge Arkipelag. Mötet inleds med föredrag om vår nya våtmarksguide. Årsmötesförhandlingarna beräknas pågå till kl 20. Därefter håller styrelsen konstituerande möte.