Ekosystemtjänster

Pollinering

Insekter är viktiga. De pollinerar arter i skog och jordbruksmark, men även i våra trädgårdar. Utan deras arbete får vi problem med att producera mat, och denna ekosystemtjänst behövs för en hållbar framtid.

Kustnära ekosystem

Ekosystemen i det kustnära området är rikt på arter, och är känsliga för påverkan av miljögifter. Fiskarnas lekområden i grundare vatten kan lätt störas vilket påverkar fiskbeståndet och de arter som lever av fisken.

Träd och växter

Förmågan att ta upp och lagra vatten är en viktig ekosystemtjänst som träd och växter bidrar med. De ger ett skydd mot näringsläckage till vattendrag, men även mot översvämning. Träd och växter binder även kol från atmosfären, vilket ger oss en renare luft.

Lorem ipsum

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

Lorem ipsum

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

Lorem ipsum

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.