Rekrytering pågår
KoordinatorSusanne Mattsson
Projektsamordnare

 • Tfn: 0768-890276 
 • susanne.mattsson@ronneby.se

Simone Wenzel
Projektsamordnare ARK5

 • Tfn: 070-0101576
 • simone.wenzel@blekingearkipelag.se

Andreas Jezek
Limnolog

 • Tfn: 073-854 99 48 
 • andreas@blekingearkipelag.se

Maria Hjelm Nilsson
Projektledare Naturbeteskött

 • Tfn: 070-123 45 67 
 • maria@blekingearkipelag.se

Helene Reiter
Projektsamordnare skogsnätverket

 • Tfn: 0708 207 408 
 • helene.reiter@grenverket.se

Katrine Svensson
Projektledare Hållbara golfbanor, Naturbonusen

 • Tfn: 072-172 80 61 
 • katrine@blekingearkipelag.se