Blekinge har en stor potential att vara ett modellområde för hållbar utveckling i den svenska besöksnäringen. Två UNESCO utnämningar ge både ansvar och möjligheter att satsa på en utveckling i länet som attrahera fler besökare men på ett hållbart sätt. Ett stort hållbarhetsarbete för att utveckla destinationen har redan pågått under flera år, läs mer här.

För att vara en verkligen hållbar destination krävs det dock en ännu större samverkan med många olika offentliga och privata aktörer samt en strategisk plan och överblick.

En nulägesanalys har genomförts under projektet ”hållbar turism i världsarv och biosfärområde” som visar på tydliga möjliga nästa steg inom hållbar platsutveckling.

Att väljer att genomgår en opartisk certifieringsprocess enligt GSTCs internationella kriterier har identifierats under projektet som ett av de främsta verktygen att når målet att bli en av Sveriges mest hållbara turistdestinationer. Blekinge Arkipelag har som avsikt att leda arbetet för en certifiering tillsammans med många viktiga aktörer i besöksnäring. I nuläget pågår en ansökningsprocess om projektmedel.