Följ vår verksamhet

Läs vårt senaste nyhetsbrev!

Håll koll på vad som händer i Biosfärområde Blekinge Arkipelag! Nedan kan du ta del av senaste nyhetsbreven och registrera dig för nästa. Här intill ser du vår Facebooksida - gilla och dela gärna, det betyder mycket för oss!

På gång i föreningen

Föreläsningsserie om naturbete

Länsstyrelsen och Blekinge Arkipelag ger tillsammans en föreläsningsserie om naturbete och naturbetesmarker med start i mars 2021. Många mycket kompetenta föredragshållare bidrar till det gedigna programmet! Läs mer>>

Publ 19 feb 2021

Blekinge Arkipelag har fått projektmedel till Friluftslivets År!

Naturvårdsverket och Svenst Friluftsliv har gett föreningen drygt 380 000kr i projektmedel för att bidra till att fler upplever friluftslivets värden, lyfter ARK56 och engagerar våra företagsmedlemmar i event som gör att fler provar eller provar nya former av friluftsliv. Håll koll på vår friluftslivssida!

Publ. 30 jan 2021

Föreningsstämma tor 15 april

Årets stämma kommer att hållas digitalt. Länk till mötet presenteras här inom kort. Vi hoppas att våra medlemmar, ambassadörer och supportrar tillsammans med nyfiken allmänhet vill delta i mötet och höra lite om verksamhetsåret 2020.Varmt välkommen!
/Styrelsen

Publ 16 feb 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Publ 16 feb 2021

Verksamhetsberättelse BBA 2020 Sign.pdf
Publ 1 juli 2021

Utvärdering av våra 10 första verksamhetsår - remissversion

Välkommen att ladda ner, ta del av och lämna synpunkter på föreningens utvärderingsrapport - senast den 15:e maj vill vi att du mejlar synpunkter till: info@blekingearkipelag.se

1 Utvärdering av BBA UNESCO Remissversion sid 1-80.pdf
2 Utvärdering av BBA UNESCO Remissversion sid 81-163.pdf