Hållbar besöksnäring

Turism behöver inte bara vara hållbar för naturen du besöker, utan även för de som bor i området. Vi arbetar hårt för att din vistelse här inte bara ska gynna några få, utan hela Blekinge!  Läs mer>>>

Resan mot en hållbar destination

Vägen till att göra Blekinge till ett hållbart besöksmål har varit lång och krokig. Här berättar vi mer om stegen vi tagit och vad som hänt under resans gång. Läs mer>>>

Hållbara golfbanor

Många golfklubbar runt om i landet har nu börjat med åtgärder för att bli mer hållbara. Det handlar om allt från att plantera blommande buskar och träd till att skapa levnadsmiljöer för fåglar och insekter. Läs mer>>>

Certifieringsprocessen

under konstruktion

Fler Unesco områden

Södra Sverige har mycket att erbjuda dig som vill uppleva natur och kultur. Ta en tur genom svensk militärhistoria i Örlogsstaden Karlskrona. Se det myllrande livet i Vattenrikets våtmarker. Besök Ölands radbyar med sina rötter i medeltiden.  Läs mer>>>