Välkommen till Biosfärområde Blekinge Arkipelag!

Nu och i framtiden

Föreningen Blekinge Arkipelag arbetar för att människa och miljö ska bli bättre tillsammans. Vi behöver utveckla en del av våra vanor och verksamheter för att kunna bevara livsviktig och älskad natur och kultur. Ekologi, ekonomi och teknik kan anpassas till varandra - samhället kan fungera på sina naturgivna villkor. Det är därför har vi ett biosfärområde där vi tillsammans satsar på hållbar utveckling och en framtid också för kommande generationer! Välkommen till vårt fina område och välkommen som medlem i föreningen - vi behöver dig också!

Friskare östersjölax

Laxen i Östersjön är viktig för fisket - både i havet och i våra åar och älvar. Under flera års tid har vi därför stöttat forskning på laxens hälsa >>>

Besök Blekinge Arkipelag

Upptäck biosfärområdets vackra natur och kultur på våra kust- och skärgårdsleder - ARK56. Titta in på hemsidan för inspiration, ladda ner appen >>>

Bli biosfärambassadör

Bli ambassadör för Blekinge Arkipelag och stötta vårt arbete för hållbar utveckling. Många intressanta upplevelser och föredrag i kursen >>>

Naturbete och biologisk mångfald

Vår kust och skärgård har betats i ca 2000 år. Samspelet mellan betesdjur och betesmarker är viktigt för att bevara områdets artrikedom. Läs mer >>>

Föreningen informerar

Ett av Blekinge Arkipelags uppdrag är att inspirera till hållbar utveckling. En del av våra projekt sammanfattas i foldrar/skrifter du kan ta del av >>>

Kultur och världsarv

Hällristningar, lämningar av stenhuggeriepoken, kastellen från dansktiden, de små träbåtsvarven och förstås världsarvet örlogsstaden! >>>

Följ vår verksamhet

Följ oss, gilla oss, bli medlem i föreningen, bli biosfärambassadör, delta i vårt support-team för hållbar utveckling eller donera medel till vår verksamhet - du är jätteviktig för oss!

Vårt biosfärområde...

utsågs av FN-organet UNESCO år 2011 för sina höga och unika natur- och kulturvärden. Föreningen Blekinge Arkipelag har uppdraget att bevara dessa värden och att främja hållbar utveckling. I Sverige finns idag 7 områden och det finns ca 700 i världen. Blekinge Arkipelag ingår i ett nationellt, ett nordiskt, ett europeiskt och ett globalt nätverk som alla arbetar med bevarande, samt med att stödja och utveckla hållbara lokala lösningar på globala utmaningar.